Terroryzm Państwowy

Dlaczego pracujący dla Prezydenta Kima Dae-Junga występni agenci określają porwanie i zabójstwo mianem “składania ofiary całopalnej”?

http://bioterroryzm.blogspot.com/

Ban's Universal Declaration of Human Rights - Ban Ki-Moon's Human Rights Today.

“Odpowiedzialność za dyplomację w stopniu najwyższym spoczywa na Prezydencie, a ja jestem odpowiedzialny za wprowadzenie w życie (wdrożenie) tego, co stanowi dewizę/filozofię Prezydenta w dyplomacji lub dyrektyw Prezydenta w tym zakresie.” Minister Ban Ki-Moon – 19-ty kwiecień, 2005 roku.

Ban Ki-Moon (Wiceminister Spraw Zagranicznych i Handlu, piastujący urząd Sekretarza Generalnego ONZ)

Prezydent Kim Dae-Jung – który uprawiał nawet terroryzm biologiczny, po przyznaniu mu nagrody Nobla? Nie chciał on przepuścić okazji, aby zataić dowody swojej politycznej działalności terrorystycznej.

Pod zwierzchnictwem Prezydenta Kim Dae-Junga, nie zawahaliście się przed stosowaniem przerażających metod, takich jak potajemne używanie narkotyków, tortury, grożenie zakładnikom śmiercią – używania mojej rodziny jako zakładników, terroryzm biologiczny, zmyślenie będącego pro Kim Jung-Ila, antyamerykańskiego komunisty i będącego przeciw Kim Jung-Il’owi proamerykańskiego skrajnego prawicowca oraz liczne próby porwania i zamordowania mnie na terenie Unii Europejskiej.

Zasada IV, na mocy prawa międzynarodowego fakt, iż osoba działała stosownie do polecenia swojego Rządu lub Zwierzchnika, nie zwalnia jej od odpowiedzialności, pod warunkiem, iż dokonanie przez nią wyboru moralnego było faktycznie możliwe. (Zasady Norymberskie)

6. Policjanci Prezydenta Roh, którzy stosowali wobec mnie przemoc — całe mnóstwo aktów przemocy — obecnie fabrykując fałszywe oskarżenie, nakładają na mnie sankcje w postaci kary grzywny, oskarżając mnie o agresję, której się nie dopuściłem. A tak naprawdę zdarzyło się to, że zostałem zaatakowany od tyłu przez dwóch policjantów. Aby ukryć swoje złe postępowanie, zniszczyli oni kamerę. Otrzymałem zawiadomienie z sądu informujące mnie, iż muszę zapłacić około 700 $, lub pójdę do więzienia. Jest to ten rodzaj sprawiedliwości, z którą wszyscy musimy stanąć twarzą w twarz. Dla nich jest to jasne, że to ja muszę być napastnikiem oraz to, że jeśli nie zapłacę grzywny, to zostanę uwięziony na dwa tygodnie. Oto jak ofiara przemocy policji — osoba, która ocalała ze sponsorowanych przez państwo czynów zastraszania — cierpi teraz z powodu represji, pod pretekstem wprowadzania w życie, przestrzegania prawa — wprowadzania w życie, które oni sami kontrolują, a dokładnie, dokonywanego przez tych samych agentów, którzy ciągle podtrzymują atakowanie mnie przez ich złe moce!—. Jest to sprawiedliwość skorumpowana, która ułatwia sponsorowany przez państwo terroryzm i tuszowanie tej przestępczej działalności (8-go stycznia, 2008 r.). Oni często mówią, że oszczędność/pieniądze są dla nich wszystkim. Oni przecież nie zawahali się, aby mi grozić, celem zapobieżenia ujawnieniu prawdy zawartej w pliku wideo, który ocalał przy ich wysiłkach, aby zniszczyć go. Znowu grozili podpaleniem. Dodali, że zostanę poważnie ukarany. Ważne jest przypomnienie tego, że oni przeprowadzili już ataki podpalania (14-go stycznia, 2008 r.).

5. Nie jest to pytanie “być albo nie być”. Prezydent-elekt, Pan Lee Myung-Bak, Pan Lee Hoi-Chang oraz poprzednia przewodnicząca Wielkiej Partii Narodowej [GNP] (Hannara) Pani Park Geun-Hye. Przed Pałacem Prezydenckim Roh Moo-Hyuna i centralą przestępczości i Ban Ki-Moona. Styczeń 9, 2008

4.  Całopalna ofiara Prezydenta Kima Dae-Junga - W owym czasie tego rodzaju przestępstwa stały się dla Prezydenta Kima Dae-Junga polityczną koniecznością. Jego agenci przestępczych komórek terroryzmu politycznego używali terminu “składanie ofiary całopalnej” dla określenia zabijania przez nich obywateli.

3. Przestępcza organizacja Prezydenta Dae-Jung Kima, dokonująca przemytu diamentów, zmobilizowana do terroru politycznego

2. Do Ministra Ban Ki-Moona z MSZiH [MOFAT], do Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana – z Brukseli do Atlanty: Terroryzm Państwowy

1. Po Wspólnej Deklaracji Korei Północnej i Południowej z 15-ego czerwca, ogłoszonej na spotkaniu na szczycie Północ-Południe w Pyongyang od 13-go do 15-go czerwca. - Oni popełniali nawet akty terroryzmu biologicznego, po licznych spiskowych usiłowaniach, aby dokonać porwania i morderstwa.

Jaka jest potrzeba dokonywania sposób zorganizowany tych przestępstw, niejako w ramach zapewniania ochrony i pomocy Koreańczykom i za granicą?

Angażowanie tych pracowników służby cywilnej, którzy stosują narkotyki do politycznego ucisku jest usprawiedliwianiem tego ucisku.

Ukrywanie działań Prezydenta Kima Dae-Junga, przez angażowanie do tego takiej grupy terrorystów będących w służbie publicznej, oraz przez nagradzanie Ambasadora Choi Dae-Hwa agenta terroru, jako pożądanego pracownika służby cywilnej jest niczym innym jak usprawiedliwianiem terroryzmu.

Jest odnoszeniem korzysci z terroryzmu.

Jest odnoszeniem korzysci z terroryzmu. Cho Jung-Pyo (Konsul Generalny, Koreański Konsulat Generalny w Atlancie, obecnie piastujacy stanowisko Wiceministra Spraw Zagranicznych i Handlu [grudzień 2006 r., Song Min-Soon, Minister Spraw Zagranicznych i Handlu])Jest odnoszeniem korzysci z terroryzmu. Choi Dae-Hwa (Wiceminister w randze Ambasadora)Jest odnoszeniem korzysci z terroryzmu. Ban Ki-Moon (Wiceminister Spraw Zagranicznych i Handlu, piastujący urząd Sekretarza Generalnego ONZ)

Jak to mówi Prezydent Roh Moo-Hyun, “Wewnętrznie panuje ścisła hierarchia z regułami lojalności oraz rekompensaty.”

Cho Jung-Pyo (Konsul Generalny, Koreański Konsulat Generalny w Atlancie, obecnie piastujacy stanowisko Wiceministra Spraw Zagranicznych i Handlu [grudzień 2006 r., Song Min-Soon, Minister Spraw Zagranicznych i Handlu]), Choi Dae-Hwa (Wiceminister w randze Ambasadora), Ban Ki-Moon (Wiceminister Spraw Zagranicznych i Handlu, piastujący urząd Sekretarza Generalnego ONZ), Używanie dyplomatów – posiadających immunitet dyplomatyczny i przywileje – jako agentów do uprawiania terroru – jest odnoszeniem korzyści z terroryzmu. - Zasada III: Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym fakt, iż osoba, która popełniła czyn stanowiący przestępstwo na mocy prawa międzynarodowego, działała jako Głowa Państwa lub też jako odpowiedzialny urzędnik państwowy, nie zwalnia jej od odpowiedzialności. Zasada IV, na mocy prawa międzynarodowego fakt, iż osoba działała stosownie do polecenia swojego Rządu lub Zwierzchnika, nie zwalnia jej od odpowiedzialności, pod warunkiem, iż dokonanie przez nią wyboru moralnego było faktycznie możliwe. (Zasady Norymberskie)


Using policemen as expendables in order to cover-up president Kim and Ban’s crimes is not acceptable. They do not have the right to sacrifice subordinate personnel in order to accomplish their transgressions, and that limitation persists even if they are the President and the incumbent UN Secretary General. In front of President Roh Moo-Hyun’s Blue House - 100th, Sept. 04, 2007 A Burnt Offering as Sunshine Policy at the UN - The Hidden Part of the Sunshine Policy

Nie do przyjęcia jest używanie policjantów jako osób spisanych na straty po to, aby kryć Prezydenta Kima i zatuszować przestępstwa Bana. Nie mają oni przecież prawa, poświęcać niższego rangą personelu po to, aby dokonywać wykroczeń, a ograniczenie to utrzymuje się nawet wtedy, gdy jest on Prezydentem i osobą piastującą urząd Sekretarza Generalnego ONZ. Przed Białym Domem [BlueHouse] Prezydenta Roh Moo-Hyun’a – 100-tny, 4-tego września 2007 r. Niektóre jaszczurki znane są z tego, że zagrożone przez drapieżników, że są w stanie w sposób rozmyślny, pozbywać się ogonów i umykać w bezpieczne miejsce.

[Hahn's Web 2007-02-20].
vision: 2008-03-01.