sobota, wrzesień 02, 2006

Przestępcza organizacja Prezydenta Dae-Jung Kima, dokonująca przemytu diamentów, zmobilizowana do terroru politycznego

(http://bioterroryzm.blogspot.com/ )

Przestępcza organizacja Prezydenta Dae-Jung Kima, dokonująca przemytu diamentów, zmobilizowana do terroru politycznego.

Największa odpowiedzialność odnośnie dyplomacji spoczywa na Prezydencie, a ja jestem odpowiedzialny za wprowadzanie w życie (wdrażanie) tego, co jest dewizą/filozofią, którą Prezydent kieruje się w dyplomacji lub za wdrażanie jego dyrektyw w tym zakresie.

W jakim celu Prezydent Kim Dae-Jung sterował "organizacją przemycającą diamenty, zmobilizowaną do dokonania zamachu"?

Będąc mi bliski John, który później sugerował, iż ja naśladuję poglądy polityczne Prezydenta Kima mówiąc, iż świat stał się nadto prawicowy, uczynił pana Kim Woo-Chul oraz pana Wise itd., członkami „przemycającej diamenty organizacji przestępczej, aktywnej w Antwerpii i Brukseli,”. Ci członkowie przemytniczej organizacji przestępczej brali udział w usiłowaniu zamachu przez Kang-Hyun Junga, Gil-Sang Nho i Johna, którzy są kolegami Ambasadora Dae-Hwa Choi w randze Wiceministra po to, aby terroryzować, grozić i ukrywać działalność terrorystyczną w celu dokonywania porwań i zabójstw.

Było to na spotkaniu na obiedzie, które odbyło się w kościele na początku 2000 roku, kiedy to John mówił w pomieszczeniu, które było odpowiednikiem części jadalni, o organizacji przemytniczej. John po prostu objaśniał mi szlak przemytu diamentów. Powiedział mi również, że Wise, którego John miał często miał u swego boku, był członkiem tej przemycającej diamenty organizacji przestępczej. John umyślnie powiedział mi, iż w owym czasie była tam organizacja przestępcza dokonująca przemytu diamentów. Ten John jest osobą, która powiedziała mi o nielegalnych przekazach Prezydenta Dae-Jung Kima na miliardy dolarów, dokonanych do Korei Północnej w Le Nemrod na terenie, gdzie znajdują się rezydencje Place Luise, po licznych próbach dokonania porwań i zabójstw.

1)

2)
1) Z lewej strony: Król Belgów Albert II, po prawej stronie: Wiceminister w randze Ambasadora, Choi Dae-Hwa,
2) Ban Ki-Moon, Wiceminister Spraw Zagranicznych i Handlu (“Odpowiedzialność za dyplomację w stopniu najwyższym spoczywa ostatecznie na Prezydencie, a ja jestem odpowiedzialny za wdrażanie filozofii i zaleceń Prezydenta w zakresie dyplomacji.” 19-ty kwiecień, 2005 r., Minister Ban Ki-Moon, przyszły Sekretarz Generalny ONZ)

Ambasador Dae-Hwa Choi w randze Wiceministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu był osobą, należącą w sposób formalny do najwyższej warstwy/kasty grupy ludzi, która uwikłana była w konspirację odnośnie porwań i morderstw w Unii Europejskiej.

Cho Jung-Pyo (Konsul Generalny, Koreański Konsulat Generalny w Atlancie, obecnie piastujacy stanowisko Wiceministra Spraw Zagranicznych i Handlu [grudzień 2006 r., Song Min-Soon, Minister Spraw Zagranicznych i Handlu]), Choi Dae-Hwa (Wiceminister w randze Ambasadora), Ban Ki-Moon (Wiceminister Spraw Zagranicznych i Handlu, piastujący urząd Sekretarza Generalnego ONZ), posiadają oni immunitet dyplomatyczny i przywileje – Shin Kuhn (KCIA), Lim Dong-Won (KCIA) Zasada IV, na mocy prawa międzynarodowego fakt, iż osoba działała stosownie do polecenia swojego Rządu lub Zwierzchnika, nie zwalnia jej od odpowiedzialności, pod warunkiem, iż dokonanie przez nią wyboru moralnego było faktycznie możliwe. Zasady Norymberskie

Dae-Hwa Choi, który groził mi w kościele, był osobą pełniącą obowiązki „która wykonywała oficjalnie obowiązek zabijania obywateli z przyczyn politycznych” w Antwerpii i Brukseli, jako Ambasador Prezydenta Kima w randze Wiceministra.

Pan Ban Ki-Moon, który jest aktualnym Ministrem Spraw Zagranicznych i Handlu, był w owym czasie Wiceministrem Spraw Zagranicznych i Handlu. Pod zwierzchnictwem Szefów Krajowej Służby Bezpieczeństwa, Dong-Won Lima i Kuhna Shina, członkowie organizacji Ambasadora Choi popełniali przestępstwa kryminalne w powiązaniu z organizacją przemycającą diamenty.

Kim Woo-Chul, który nazywał siebie „Czarną Walizką”, jest również włączony do tej organizacji. Chul wypowiadał się wielokrotnie słowa, którymi dawał do zrozumienia, że trzymał wielu ludzi w swej rezydencji, a także słowa odnośnie rekompensaty po to, aby ukryć terror, tak jakby on był rzecznikiem Jung-Kang Hyuna z Koreańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej [KCAW]. Zanim opuściłem Brukselę, Kim Woo-Chul – członek przemycającej diamenty organizacji – odgrywał także rolę środka doprowadzającego do takiego zastraszania jak ci, którzy aby ukryć terror, zabiliby członków mojej rodziny. Następną po nim była osoba, która mówiła, iż udzieliła pomocy szermierzowi w czasie usiłowania zabicia mnie.

Bioterroryści: Medyczny doktor i Medyczny Naukowiec

Tak zwany „patriota I”, który miał związek z handlowaniem diamentami, dopuszczał się również tego rodzaju grożenia śmiercią, nim opuściłem Brukselę (po terrorze biologicznym Dae-Jung Kima).

Gil-Sang Nho:Bioterrorysta, Posiadana ranga w dyplomacji: Attaché ds. Zdrowia i Opieki Społecznej, Immunitet Dyplomatyczny

W trakcie zdarzenia w kościele na przedmieściach Brukseli, Prezbiter Gil-Sang Nho z tego kościoła i pan Wise z „przestępczej organizacji terrorystycznej ambasadora Dae-Hwa Choi, który pracował dla Prezydenta Kima”, rozmawiając ze mną opowiadali się za spiskowaniem tak, jakby oni byli zaniepokojeni poglądami politycznymi i świetlaną polityką Prezydenta Dae-Jung Kima wobec Korei Północnej, a nawet byli bliscy przeprowadzenia w stosunku do mnie swych usiłowań spiskowych.

Gdy oni próbowali mnie zamordować w restauracji w Antwerpii, co było elementem ich wysiłku, aby wspomagać czyn specjalisty od szermierki, zmobilizowanych zostało wielu z tych, którzy byli uwikłani w handlowanie diamentami, włączając w to Wisa. Specjalista od szermierki, który został podstawiony po to, aby mnie zabić, powiedział mi także w restauracji w Antwerpii, że handlował diamentami na długo przedtem.

Pośród członków tej organizacji obok Johna, szczególnie Wise działał często i ostatni raz, kiedy on stawił mi czoło był w czasie, gdy Państwo Wise próbowali mnie wyeliminować w kościele. Osoba ta była obok mnie wtedy, gdy wybudzałem się ze snu/śpiączki od narkotyków, których użyli Państwo Wise. John odmówił ujawnienia tożsamości tych, którzy powiedzieli, zanim ja straciłem świadomość za sprawą narkotyku, że przyjdą do kościoła.

John, który pojechał do Korei w końcu 2005 roku, ujawnił na stronie internetowej (seci Web), iż tacy jak pan Wise itd. byli wokół niego wtedy, gdy opuszczał Brukselę, gdzie próbował mnie zabić. (Zdjęcie z datą 17-go listopada 2005 roku, zrobione na lotnisku. Wise itd., którzy byli kolegami Johna, tym sposobem chwalili się, iż ich organizacja była silna oraz, że istniała aż do 17-go listopada 2005 roku. John pojechał Korei zaraz po tym, jak ja załadowałem na mój blog, stosunkowo szczegółowe zapisy odnośnie miejsca lokalizacji oraz czasu, w którym John próbował mnie zabić.)

Za nimi stał Prezydent Dae-Jung Kim, który nawet wybrał azyl (za granicą) z pomocą St. Zjedn., a ktory zmobilizował organizację terrorystyczną w celu dokonania morderstwa, aby osiagnąć cel polityczny poprzez zabijanie bezsilnych obywateli.

Wiceminister Ban Ki-Moon z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu oraz Prezydent Dae-Jung Kim, zmobilizowali poprzez Ambasadora Dae-Hwa Choi w randze Wiceministra organizację przestępczą w ramach "ochrony Koreańczyków, którzy są za granicą". Błekitny Dom Prezydenta Dae-Jung Kima oraz Minister Spraw Zagranicznych i Handlu wielokrotnie sugerowali rekompensatę ekonomiczną po to, aby ukryć terror, a nawet próbowali w kościele, jako rekompensatę zapewnić sprowadzenie kobiety.

Pamiętam Błekitny Dom za Prezydenta Roh, ktory powiedział, "Usiłowanie morderstwa nie podlega wieloletniej karze." Możemy dzisiaj zobaczyć władzę polityczną, która każe prawu i sprawiedliwości czekać, aby trzymać je do własnej wygody.

Błękitny Dom Prezydenta Moo-Hyun Roh, który przyjmuje postawę obronną w zakresie personalnym, sam sobie zadaje sobie cios przed Błekitnym Domem, a nawet dziś popełnia przemoc i odmawia uporządkowania organizacji Prezydenta Dae-Jung Kima, organizacji terrorystycznej oraz organizacji przemytu diamenty.Specjalny wykład Prezydenta Moo-Hyun Roh na Uniwersytecie Yonsei na temat "Przerwijmy zrastanie się polityki i gospodarki oraz polityki i prasy." W dniu 27-go Prezydent powiedział, "Musimy pozbyć się wyjątkowej i uprzwilejownej ‘kultury gangsterskiej’, która pozostaje w obrębie naszej władzy politycznej." "W kulturze gangsterskiej mają oni prawa o charakterze ścisłym, ustanowione dla siebie. Wobec świata zewnętrznego nie respektują oni żadnego prawa. Wewnetrznie mają oni wszechpotężne reguły oraz ściśle relacje lojalności i dawania rekopensaty. Jest to grupa posiadająca przywileje na zasadzie wyłączności. Ludzie zazwyczaj cierpią, ponieważ wsród nich dokonywane są nieuczciwe transakcje. Oto przyczyna, dlaczego próbuję uciąć powiązanie pomiędzy władzą polityczną a władzą gospodarczą."

061206_14