Czwartek, Luty 08, 2007

Całopalna ofiara Prezydenta Kima Dae-Junga - W owym czasie tego rodzaju przestępstwa stały się dla Prezydenta Kima Dae-Junga polityczną koniecznością. Jego agenci przestępczych komórek terroryzmu politycznego używali terminu “składanie ofiary całopalnej” dla określenia zabijania przez nich obywateli.

Prezydenci Kim Dae-Jung i Roh Moo-Hyun ustanowili pomiędzy sobą ściśłe reguły rekompensaty i posłuszeństwa.

Oni nie żyją jak zwykli obywatele, w cywilizowany sposób. Gdy Prezydent Roh Moo-Hyun mówi, “Wewnętrznie, we własnym gronie panuje ścisła hierarchia z regułami lojalności i rekompensaty.” Posiadający wielką władzę politycy oraz elementy terroru stanowią na zasadzie wyłączności, uprzywilejowaną grupę, jak owa grupa dyplomatów pracujących dla Prezydenta Kima Dae-Junga w Brukseli i Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Gdy Roh Moo-Hyun stwierdza, „Ludzie zazwyczaj cierpią z tego powodu, ponieważ pośród polityków zawierane są nieuczciwe transakcje. Oto powód, dlaczego obywatel będący celem taktyki terroru dwu prezydentów, podejmuje próbę zakończenia związków pomiędzy politykami a elementami terroru politycznego, oraz pragnie dla spokojnego, pięknego kraju unicestwić uprzywilejowane i otaczane ochroną elementy terroru politycznego, które poostają się w naszym społeczeństwie.

Komórka przestępczego spisku, w bazie Sił Zbrojnych USA w Mons.

W mieście Mons na południu Belgii znajduje się baza wojskowa Sił Zbrojnych USA.

Kilka dni temu czytając tekst, który opisuje bardzo ważną bazę wojskową St. Zjedn. i NATO dowiedziałem się, że Mons nie jest miejscem spokojnym oraz, że instalacje bazy wojskowej Sił Zbrojnych USA w tym miejscu nie są instalacjami małego rzędu. Odkryłem, iż w Mons posiada swoją siedzibę potężna centrala NATO oraz, że znajdująca się w pobliżu Mons, Belgia „Kwatera Główna Sił Sprzymierzonych w Europie (SHAPE) jest siedzibą Dowództwa Operacji Sił Sprzymierzonych (ACO), jednego z dwu strategicznych dowództw wojskowych NATO. Głównodowodzący Sił Sprzymierzonych w Europie (SACER) dowodzi ACO i jest on odpowiedzialny za wszelkie operacje Sił Sprzymierzonych obejmujące swym zasięgiem obszar od Cieśniny Gibraltarskiej aż do Afganistanu.”

Opisane w ten sposób, Mons jest bardzo ważne z wojskowego punktu widzenia i musi ono być terenem o wysokim stopniu bezpieczeństwa. W hierarchii NATO dowódca kwater europejskich Sił Zbrojnych USA stacjonujących w innych krajach (Europejskie Dowództwo USA. [U.S. European Command, skrót – USECOM]) przejmuje zarazem rolę Głównodowodzącego Sprzymierzonych w Europie [Supreme Allied Commander, Europe (SACEUR)].

Dlaczego członkowie komórki przestępczości politycznej zwabili mnie do bazy wojskowej Sił Zbrojnych USA?

Centrala polityczna NATO jest umiejscowiona w Brukseli.

Paru pracowników naukowo-dydaktycznych, agent, który wyemigrował do USA, attache wojskowy i oficer z Dowództwa Bezpieczeństwa Obrony (DSC) pracowali razem i uczestniczyli w tym procederze jako główni działacze komórki przestępczej, która staje się punktem, którym zwieńczona jest oś terroryzmu i politycznego ucisku. Ich główną bronią było potajemne używanie narkotyków, popełnianie przestępstw w sposób podstępny oraz manipulacja polityczna.

Jednym z nich był Podpułkownik Bae Yang-Hong (DSC), którego zdaje się, nawet generałowie bali się. Awansowano go na generała w wojsku w dniu 1-szego stycznia 2004 r. za Prezydenta Roh Moo-Hyun’a. Obecnie jest on Generałem Brygady.

Paru pracowników naukowych powiedziało mi również, abym nie wiązał się z nikim z Jeolla-Do. Oni byli bliskimi współpracownikami Bae’a Yang-Honga z DSC.

Attache wojskowy odgrywał w tym spisku jedną z najważniejszych ról. Tkwił on w samym centrum komórki przestępczej, która usiłowała zniszczyć tego bezbronnego obywatela.

Oczywiście, są to po prostu widoczne macki organizacji przestępczej.

 

Próbowalem im pomóc z dobrej woli, ale krewny attache wojskowego zwabil mnie do bazy wojskowej USA w skrywanym celu, aby wyrzadzic mi krzywde.

 

Był to agent do terroru politycznego, pod bezpośrednią kontrolą Ministra Spraw Zagranicznych-Handlu oraz Koreańskiej Agencji Wywiadowczej (KCIA), który przykleił mi etykietę antyamerykańskiego komunisty, zwolennika Kima Il-Sunga oraz uciekając się sztuczek, nakłonił on mnie podstępnie do przyjścia do bazy wojskowej USA w Mons. I co więcej, główny agent jest spokrewniony bezpośrednio z attache wojskowym, który zajmuje stanowisko w ambasadzie w Brukseli.

 

Z uwagi na to, że przyczepiono mi etykietę komunisty, studiowałem za granicą.

A z tego względu, że studiowałem na uniwersytecie w Brukseli przyczepiono mi etykietę komunisty.

ONZ. Pan Ban Ki-Moon podkreślał, “Terroryzm jest w dalszym ciągu najpoważniejszym wyzwaniem naszych czasów w zakresie bezpieczeństwa."

Ban Ki-Moon (Wiceminister Spraw Zagranicznych i Handlu, piastujący urząd Sekretarza Generalnego ONZ)

Działając pod zwierzchnictwem Prezydenta Kima Dae-Junga, Panowie nie zawahali się stosować przerażających metod, takich jak potajemne używanie narkotyków, terroryzm biologicznego, stwarzanie regionalnych konfliktów, sfabrykowanie anty-amerykańskiego komunisty, zwolennika Kima Jung-ila oraz skrajnego pro-amerykańskiego prawicowca, przeciwnika Kima Jung-il’a a także liczne usiłowania porwań i morderstw w Unii Europejskiej.

Agent Jin przyczepił mi etykietę osoby o przekonaniach politycznych, która powinna by zniknąć oraz zaprowadzał mnie do obcokrajowców rezydujących w Belgii, włączając w to zagranicznych żołnierzy, za cichym przyzwoleniem attache wojskowego attache wojskowy oraz Bae Yang-Hong z DSC mieli ten sam cel, co agent Jin.

Co było ostatecznym celem komórki przestępczej?

Czy celem tym było to, aby ustawić mnie pod określonym kątem i przyczepić mi etykietę komunisty, zwolennika Kima Il-Sunga, po prostu wobec Sił Zbrojnych USA oraz Wywiadu Wojskowego?

Był to spisek na rzecz przestępczej komórki ambasady po to, aby ułatwić mobilizowanie Sił Zbrojnych USA i amerykańskiego wywiadu do wyrządzenia krzywdy bezbronnemu obywatelowi. Aby zwabić mnie do amerykańskiej bazy wojskowej, agent komórki przestępczej ambasady użył w tym celu podstępnych metod. Istotne jest odnotowanie tego, że Bae Yang-Hong z DSC odgrywał wiodącą rolę w tym spisku.

Inaczej iluzoryczny plan przebiegłego spisku komórki przestępczej nie mógłby być kontynuowany.

Chociażby nawet próbowali wypełnić ten sam przebiegły plan, w oparciu o dokonanie go w Waterloo.

Komórka dokonująca przemytu diamentów zjawiający się ponownie w Brukseli attache wojskowi, dyplomaci i agenci wywiadu, po wprowadzeniu Kima Dae-Junga na urząd Prezydenta, przekazywali mi wiadomość wyrażającą ubolewanie z tego powodu, że nie współpracowałem z nimi w tym czasie (w latach 80-tych). Usiłowali oni uczynić ze mnie wobec personelu wojskowego Sił Zbrojnych USA oraz wywiadu wojskowego, reprezentującego twardą linię lewicowca, który jest za Koreą Północną, usiłowali wyrządzić mi krzywdę i wyrażali niezadowolenie z tytułu braku współpracy z mojej strony.

 Są oni agentami do represji politycznych i wchodzą w skład komórki terroru.

Pewien agent, który używał narkotyków do uprawiania w sposób potajemny represji politycznych, mieszkał i był aktywny w Brukseli w późnych latach 80-tych, pojawił się tam znowu w późnych latach 90-tych. Podobnie jak Bae Yang-Hong był on członkiem komórki przestępczej.

Dziesięć lat później – rok 2000 w Brukseli.

Jeszcze raz, pewien student teologii, który pracował z attache wojskowym Lee Seung-Sun’em, Jeon’em oraz z innymi mówił o " zbieraniu informacji na temat NATO". Ów student teologii okazał się być członkiem komórki przestępczej. Osoba ta oskarżała mnie również o to, że jestem anty-rządowi, ponieważ popieram partię opozycyjną. Zostałem zawezwany przed oblicze Ministra Sprawiedliwości. W tym czasie, członek komórki przestępczej uwikłany w używanie środków, które wywołują choroby zakaźne, pracował w budynku obok siedziby Ministra Sprawiedliwości.

Początkowo uznałem to za rzecz osobliwą, iż ludzie mówią o kimś, że jest on anty-rządowy, jeśli popiera partię opozycyjną. Niestety takie absurdalne kryteria stosowane są przez tych, których praca polega na konspirowaniu tych, którzy nawet usiłują dokonać zabójstwa oskarżając osoby o to, że jest ona przeciw rządowi, lub też czynienia z takich osób więźniów politycznych.

Prezydent Kim Dae-Jung był przez długi czas przywódcą partii opozycyjnej.

Około dziesięć lat później, komórka przestępcza usiłowała uprowadzić i zamordować tego obywatela, oskarżonego o to, iż jest on pro-amerykańskim skrajnym prawicowcem, właśnie po spotkaniu Północ-Południe i rozmowach na szczycie w Pyongyang od 13–go do 15-go czerwca 2000 r. Przed rozmowami na szczycie, komórka przestępcza wciąż usiłowała fabrykować fałszywe oskarżania o to, że pod zwierzchnictwem Kim Dae-Jung’a byłem komunistą, zwolennikiem Kim Jung-Il’a. W Seulu Prezydent Kim Dae-Jung przetransferował wielkie sumy gotówki do Kim Jung-Il’a, ktory w Korei Północnej jest następcą Kim Il-Sung’a. Później w Le Nemrod, w dzielnicy rezydencji Place Louise, po licznych usiłowaniach, aby mnie porwać i zamordować, Jeon powiedział mi o nielegalnych przekazach Prezydenta Kim Dae-Jung'a, opiewających na miliardy dolarów, dokonanych do Korei Północnej. Dzisiaj, agenci Wywiadu mówią o " szantażu Kima Jung-Il'a " w Seulu.

Popeye Choi usiłował przypiąć mi etykietę skrajnego prawicowca za nadmienienie o zamachu Kima Jong-Il’a w ruchliwej restauracji, zlokalizowanej pomiędzy wieżą radiowo-telewizyjną a Placem Montgomery’ego [Square Montgomery] w Brukseli.

Szybko sprokurowano wobec mnie oskarżenia.

Całopalna ofiara Prezydenta Kima Dae-Junga

W owym czasie tego rodzaju przestępstwa stały się dla Prezydenta Kima Dae-Junga polityczną koniecznością. Jego agenci przestępczych komórek terroryzmu politycznego używali terminu “składanie ofiary całopalnej” dla określenia zabijania przez nich obywateli.

Aby zrobić na tym pieniądze oraz dla propagandy politycznej, owi pracujący dla Prezydenta Kima Dae-Jung’a agenci, określali mnie mianem anty-amerykańskiego komunisty oraz pro-amerykańskiego skrajnego prawicowca i przy licznych okazjach usiłowali mnie zamordować. Dokonywanie zabójstw obywateli nazywali oni “ofiarą całopalną”, a procederem składania “ofiary całopalnej” określali oni zabijanie istoty ludzkiej, okaleczanie ciała zmarłego i palenie zwłok. Agenci, którzy pracowali dla Prezydenta Kima Dae-Jung’a należeli do komórki przestępczej, która to komórka zwabiła mnie do bazy wojskowej USA po oskarżeniu mnie o to, że jestem komunistą, zwolennikiem Kim Il-Sunga USA.

Czyż nie jest godne pożałowania to, że Prezydent Kim Dae-Jung dokonując tych różnych manipulacji, nie zdołał wyrządzić mi krzywdy?

Rzeczą godną pożałowania jest z pewnością to, że Prezydent Kim Dae-Jung był uwikłany w takie przebiegłe, polityczne manewry. Po otrzymaniu Nagrody Nobla, Prezydent Kim Dae-Jung, który jest mistrzem w zakresie praw człowieka, realizował taktykę terroru biologicznego.

Z lewej strony: Profesor Uczelni Medycznej, z prawej strony: badacz w zakresie biomedycyny (powiązany z terroryzmem biologicznym)

Attache do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej oraz terrorysta posługujący się bronią biologiczną Ambasady i Misji Republiki Korei, Nho Gil-Sang: Używanie dyplomatów – posiadających immunitet dyplomatyczny i przywileje – jako agentów do uprawiania terroru – jest odnoszeniem korzyści z terroryzmu.

Nho Gil-Sang, jeden z najbardziej niebezpiecznych agentów, którzy usiłowali dokonać na mnie zamachu, musiał być ostrożny w zakresie podsłuchu. Nie używał telefonu komórkowego – powiedział, że woli korzystać z ogólnie dostępnych automatów w budkach telefonicznych.

Dał mi szansę dokonania wyboru pomiędzy poglądami politycznymi Kima Dae-Jung’a a śmiercią. Na jego propozycję odpowiedziałem odmownie jednym słowem, i twarz Nho stężała.

Gdy opuszczałem Brukselę, aby wyjechać do Atlanty, zadzwonił do mnie i powiedział, że nie powinienem nikomu ufać w USA tak, jakby martwił się o moje osobiste bezpieczeństwo, chociaż już kilkakrotnie usiłował wyrządzić mi krzywdę, pomimo ujawnienia tajnego charakteru jego pracy i celu działalności jako dyplomaty.

Wykonanie do mnie telefonu przez Nho miało taki sam celu jak intryga, aby zwabić mnie do bazy wojskowej USA.

Z uwagi na to, że byłem z powrotem w Seulu, miałem lepszą wiedzę o owych agentach oraz ich przestępczej komórce do uprawiania terroryzmu politycznego.

W sposób bardziej wyraźny mogłem zobaczyć ochranianie przez Kima Dae-Junga i Rho Moo-Hyuna polityki terrorystów oraz ich przestępczej działalności.

Komórka przestępcza, która zwabiła mnie do bazy Sił Zbrojnych USA jest filią komórki przestępczej, która wykonywała działalność w zakresie terroru pomiędzy rokiem 2000 a 2001 w Brukseli i Antwerpii i aktualnie kontroluje ją niejaki Choi’.

Popeye, który utrzymuje, iż jest z DSC, jest tą osobą, która w restauracji znajdującej się z boku Placu Montgomery’ego [Square Montgomery] w Brukseli niedaleko głównej siedziby Unii Europejskiej, oskarżyła mnie o to, że byłem przeciw Kimowi Jong-Il’owi oraz pro-amerykańskim skrajnym prawicowcem. Podobnie jak kilkunastu innych agentów terroru pracujących w USA, Popeye jest aktualnie na placówce Londynie (Zjednoczone Królestwo).

Jednym z bliskich współpracowników Popeye jest pozostający pod kontrolą Ministerstwa Spraw Zagranicznych-Handlu i KCIA, wspomniany agent ‘Choi’. Owego Choi jest łatwo znaleźć w Internecie.

Jest odnoszeniem korzysci z terroryzmu. Cho Jung-Pyo (Konsul Generalny, Koreański Konsulat Generalny w Atlancie, obecnie piastujacy stanowisko Wiceministra Spraw Zagranicznych i Handlu [grudzień 2006 r., Song Min-Soon, Minister Spraw Zagranicznych i Handlu])Jest odnoszeniem korzysci z terroryzmu. Choi Dae-Hwa (Wiceminister w randze Ambasadora)Jest odnoszeniem korzysci z terroryzmu. Ban Ki-Moon (Wiceminister Spraw Zagranicznych i Handlu, piastujący urząd Sekretarza Generalnego ONZ)

Jak to mówi Prezydent Roh Moo-Hyun, “Wewnętrznie panuje ścisła hierarchia z regułami lojalności oraz rekompensaty.”

Cho Jung-Pyo (Konsul Generalny, Koreański Konsulat Generalny w Atlancie, obecnie piastujacy stanowisko Wiceministra Spraw Zagranicznych i Handlu [grudzień 2006 r., Song Min-Soon, Minister Spraw Zagranicznych i Handlu]), Choi Dae-Hwa (Wiceminister w randze Ambasadora), Ban Ki-Moon (Wiceminister Spraw Zagranicznych i Handlu, piastujący urząd Sekretarza Generalnego ONZ), Używanie dyplomatów – posiadających immunitet dyplomatyczny i przywileje – jako agentów do uprawiania terroru – jest odnoszeniem korzyści z terroryzmu. Zasada IV, na mocy prawa międzynarodowego fakt, iż osoba działała stosownie do polecenia swojego Rządu lub Zwierzchnika, nie zwalnia jej od odpowiedzialności, pod warunkiem, iż dokonanie przez nią wyboru moralnego było faktycznie możliwe. (Zasady Norymberskie)

Dlaczego Prezydent Roh chroni tę zmowę pomiędzy mającymi wielką władzę politykami a elementami terroru politycznego, tworzącymi grupę uprzywilejowaną na zasadzie wyłączności, podobnie jak dyplomaci, którzy pracowali dla Prezydenta Kima Dae-Junga w Brukseli i Atlancie?

Prawnik zawodu w zakresie praw człowieka, Prezydent Roh Moo-Hyun przejął ideały polityczne Prezydenta Kima Dae-Junga; chociaż obstawał on przy tym, aby wyeliminować działającą na zasadzie wyłączności 'kulturę gangsterską,’ pozostaje ona tutaj polityczną potęgą – awansował on także członka komórki przestępczej na generała w wojsku.

Prezydent Roh Moo-Hyun odnosi się do jego własnego reżymu politycznego tak, jakoby do demokracji bezpośredniej.

Prezydent Roh Moo-Hyun i Ban Ki-Moon, były Minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu piastujący obecnie urząd Secretarza Generalnego ONZ ukrywają swoje przestępstwo popełniając przemoc oraz stosując taktykę terroru chemicznego.

Panowie Prezydenci, Kim Dae-Jung i Roh Moo-Hyun, czy sądzą Panowie, iż mogą usprawiedliwić swoje przestępstwo mówiąc, iż ludzie z grup uderzeniowych Panów usiłowali zabić obywatela będąc pod rozkazami zwierzchnika?

Dlaczego komórka przestępcza w Brukseli fabrykowała oskarżenia, iż byłem anty-amerykańskim komunistą, zwolennikiem Kima Il-Sunga, a komórka ta zwabiła mnie do bazy wojskowej Sił Zbrojnych USA?

Co sądzi Prezydent Roh Moo-Hyun o politycznie umotywowanym porwaniu i morderstwie, przy którym zabójca zostaje wynajęty lub jest kontrolowany przez polityka po to, aby zabić bezbronnego obywatela w zamian za korzyści finansowe?

Dlaczego pracujący dla Prezydenta Kima Dae-Junga występni agenci określają porwanie i zabójstwo mianem “składania ofiary całopalnej”?

Obecnie, agenci wywiadu wyrazili się do mnie o tym w sposób jasny, iż mogą mnie uwięzić w Błękitnym Domu [Blue House] będącym pod kontrolą Prezydenta Roh Moo-Hyun’a, oraz zastrzelić mnie.

Muszę pamiętać o tym, co oni uczynili mi w budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu, który był pod kontrolą Ban Ki-Moona.

070220_27