Staatsterrorisme: De inzet van diplomaten als terreuragenten - Diplomatieke onschendbaarheid en voorrechten

Met welk doel leidde President Kim Dae-Jung "een diamanten smokkelende organisatie, die werd gemobiliseerd om te moorden"?

Ban's Universal Declaration of Human Rights - Ban Ki-Moon's Human Rights Today.

ę De uiteindelijke diplomatieke verantwoordelijkheid ligt bij de President, terwijl ik verantwoordelijk ben voor de toepassing van de diplomatieke gedachtegang en de koers van de President.Ľ 19 April 2005, Ban Ki-Moon, Diplomatieke onschendbaarheid en voorrechten

Onder President Kim Dae-Jung aarzelde u niet om verschrikkelijke methoden te gebruiken, waaronder het clandestiene gebruik van drugs en bioterreur, veroorzaakte u regionale conflicten, en creŽerde u anti-Amerikaanse communisten die voorstander waren van Kim Jung-Il , en pro-Amerikaanse rechtsextremisten die tegen Kim Jung-Il waren. Bovendien gedoogde u talloze pogingen om in de Europese Unie mensen te ontvoeren en te vermoorden.

Artikel IV - Het feit dat een persoon gevolg gaf aan een bevel van zijn overheid of een bovengeplaatste, ontheft hem niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht, mits een morele keuze voor hem in feite mogelijk was.(Neurenbergse principes)

2. Diamanten Smokkelende Criminele Organisatie van President Kim Dae-Jung gemobiliseerd voor politieke terreur

1. Aan Minister Ban Ki-Moon van het MOFAT, Aan Secretaris-Generaal van de VN Kofi Annan - Van Brussel tot Atlanta: Staatsterrorisme

Wat voor nut hebben deze georganiseerde misdaden bij de bescherming en begeleiding van Koreanen in het buitenland?

De tewerkstelling van die overheidsmensen die drugs hanteren voor politieke onderdrukking komt op hetzelfde neer als onderdrukking rechtvaardigen.

De activiteiten van President Kim Dae-Jung te verbergen door een dergelijke groep terroristen in publieke functies te laten werken, en door de terreuragent van de Ambassadeur Choi Dae-Hwa te belonen met een baan als civiele medewerker, is terreur goedkeuren.

Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties

Cho Jung-Pyo, Choi Dae-Hwa, Ban Ki-Moon, Diplomatieke onschendbaarheid en voorrechten


Artikel III - Het feit dat de persoon die een handeling verrichtte die gelijk staat aan een misdaad naar internationaal recht, dat gedaan heeft als staatshoofd of als verantwoordelijk overheidsambtenaar, ontheft deze niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht.
Artikel IV - Het feit dat een persoon gevolg gaf aan een bevel van zijn overheid of een bovengeplaatste, ontheft hem niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht, mits een morele keuze voor hem in feite mogelijk was. (Neurenbergse principes)


Using policemen as expendables in order to cover-up president Kim and Banís crimes is not acceptable. They do not have the right to sacrifice subordinate personnel in order to accomplish their transgressions, and that limitation persists even if they are the President and the incumbent UN Secretary General. In front of President Roh Moo-Hyunís Blue House - 100th, Sept. 04, 2007 A Burnt Offering as Sunshine Policy at the UN - The Hidden Part of the Sunshine Policy

Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties

[Hahn's Web 2007-02-03].
2008-02-08.