onsdag, april 26, 2006

Till utrikes- och handelsminister Ban Ki-Moon, Till FN:s generalsekreterare Kofi Annan - Från Bryssel till Atlanta: Statsterrorism

(http://statsterrorism.blogspot.com/)

Till utrikes- och handelsminister Ban Ki-Moon (MOFAT = Ministry of Foreign Affairs and Trade), kandidat till generalsekreterare i FN.

Väntetiden för vice minister Ban Ki-Moon, som aspirerar på att bli generalsekreterare i FN, är över.

Igår, den 25 april, var sista dagen som jag väntade på att få ett svar från minister Ban Ki-Moon, som måste ha haft tid att tänka i åtskilliga år sedan 2000 angående de terroristaktiviteter, som president Kim Dae-Jung förorsakade i Västeuropa.

Om minister Ban Ki-Moon hävdar "Människor måste vara på sin vakt. De måste ta ansvar för sin egen säkerhet..."

Minister Ban Ki-Moon sade också: "För närvarande finns det 6 miljoner koreaner utomlands och 7 miljoner människor reser utomlands varje år. Det är svårt att vara ansvarig för deras säkerhet med endast 900 personer i diplomatkåren inom samtliga 129 konsulat i världen" och "Nu måste människor vara på sin vakt. De måste ta ansvar för sin egen säkerhet."

Minister Ban Ki-Moon driver med människor över hela världen, inklusive medborgarna i Republiken Korea, om minister Ban Ki-Moon insisterar "Människor måste vara på sin vakt. De måste ta ansvar för sin egen säkerhet", medan MOFAT låter en högt uppsatt viceminister med diplomatstatus gå omkring och mörda en maktlös medborgare.

Det faktum att många ambassadtjänstemän, som är minister Bans kollegor, förmåddes att delta i organiserade terrorattacker i Bryssel, trots den begränsade diplomatkåren på 900 personer inom samtliga 129 konsulat, visar tydligt att en ansenlig styrka av MOFAT användes till terror att kidnappa och mörda en viss medborgare, som anklagades för att vara en regeringsfientlig, politisk brottsling.

Hur kan minister Ban Ki-Moon blunda, bara titta bort som om ingenting hände, och säga att medborgarna måste ta ansvar för sin egen säkerhet på grund av brist på personal inom diplomatin, samtidigt som terroristhandlingen begicks öppet i syfte att kidnappa och mörda och utfördes genom att mobilisera en stor andel av personalen inom MOFAT?

Minister Ban Ki-Moon tillkännagav officiellt sin kandidatur till Förena Nationernas topptjänst.

När minister Ban Ki-Moon var viceminister under president Kim Dae-Jung, försökte ambassadör Choi Dae-Hwa, viceminister, att kidnappa och mörda mig åtskilliga gånger och använde till och med bioterrorism (jan. 2000, vice utrikes- och handelsminister Ban Ki-Moon). Lite senare flyttade jag till Atlanta i Georgia i USA och lämnade Bryssel bakom mig, där jag inte kunde hitta något sätt att lösa problemet med statens våld. Viceminister Ban Ki-Moon blev ambassadör vid Förenta Nationerna i maj 2001 (kabinettschef hos ordföranden för Förenta Nationernas 56:e generalförsamling). Vid den tiden när jag tillbringade en kort tid i Bryssel efter vistelsen i Atlanta, gjordes ett organiserat försök att kidnappa och mörda genom att till och med mobilisera anställda vid MOFAT och den 10 juli 2001 kom en anställd vid MOFAT på besök hos mig, när jag fastade och protesterade i en trakt nära Atlanta och påstod att han var konsul vid generalkonsulatet.

vänster: Cho Jung-Pyo, Att använda diplomater som terroragenter – Diplomatisk immunitet och privilegier. höger: Hahn Soo

Den verkliga avsikten med deras besök var ett dödshot.

Vad konsuln avsiktligt sade avslöjade att han var medlem av den organisation som försökte döda mig. Vad han sade avslöjade att de var runt omkring mig. President Kim Dae-Jung skickade anställda vid MOFAT, som försökte döda mig på en så avlägsen plats, och uttalade ett dödshot genom att avslöja sin närvaro med orden att de skulle hjälpa mig, som var mordhotad av den politiska makten.

Viceminister Ban Ki-Moon, som har blivit minister, döljer rigoröst de terrorhandlingar som ambassadör Choi Dae-Hwa utförde i EU.

Skulle ett mänskligt liv vara mindre värdefullt än styvmorsvioler på vägkanten framför "Blå Huset" (Blue House), till och med för en person som skulle bli generalsekreterare i Förenta Nationerna?

Minister Ban Ki-Moon, vad tycker ni om de terrorhandlingar, som utfördes av medlemmar i diplomatkåren under ledning av ambassadör Choi Dae-Hwa, viceminister, och som försökte döda mig och som anklagade mig för att vara anti-amerikan på vänsterkanten och sedan pro-amerikan på den extrema högerkanten?

Vad var syftet med telefonsamtalet från en medlem av diplomatkåren att jag inte skulle lita på någon i USA, när jag lämnade Bryssel för att resa till Atlanta?

Vad är skälet till ert agerande, minister Ban Ki-Moon, när ni skyddar en terrorist?

Under president Kim Dae-Jung tvekade ni inte att använda fasansfulla metoder som hemlig användning av droger, bioterrorism, fabricerande av regionala konflikter, fabricerande av påståenden om pro-Kim Jung-Il och anti-amerikansk kommunist och anti-Kim Il-Jung och pro-amerikansk på extrema högerkanten och otaliga försök att kidnappa och mörda inom Europeiska Unionen.

Vad finns det för behov av dessa organiserade brott under skydd och hjälp av koreaner utomlands?

När dessa saker genomfördes av era kollegor vid utrikes- och handelsministeriet, vad gjorde ni då, minister Ban Ki-Moon?

Att svara på sådana frågor borde lämnas till viceminister Ban Ki-Moon.Förenta Nationernas nästa generalsekreterare borde klargöra sin inställning till president Kims regeringshandlingar, t ex sådana som hemlig droganvändning, kidnappning, mord, förtryck och bioterrorism.

Utrikes- och handelsminister Ban Ki-Moon tillkännagav officiellt sin kandidatur till Förenta Nationernas topptjänst i tisdags. Det är första gången som en sydkorean har ställt upp i valet till generalsekreterare... "Moon har nästan 40 års erfarenhet som diplomat och administratör med ett oklanderligt anseende," berättade Yu för reportrar. "Han har länge varit engagerad i frågor om fred och säkerhet, utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter - nödvändiga kvalifikationer för att uppnå FN:s ideal och mål." 02-14-2006 16:33 koreansk tid.

Minister Ban Ki-Moon, alla de terrorhandlingar, som regeringen stödde och som era underställda utförde, har klart destruktiva och negativa samband sett utifrån fred, säkerhet, utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

Är det ett arbete för internationell fred och mänskliga rättigheter för en person, som kommer att vara generalsekreterare i FN, att dölja terrorhandlingar så att medlemmar i dödsskvadroner, som är inblandade i bioterrorism, kan arbeta vidare och fritt gå omkring i världen?

Detta står i motsats till FN:s ideal.

Även idag skyddas terrorister av MOFAT. Minister Ban Ki-Moon och president Roh Moo-Hyun, vad anser ni att ni håller på med? Jag hoppas att ni vill visa i ert svar att er åsikt är lämplig för att vara FN:s nästa generalsekreterare.

Frågan till minister Moon ställs också till generalsekreterare Kofi Atta Annan.FN:s generalsekreterare Kofi Atta Annan, som inledde sin bana vid FN som budgetchef vid WHO, vilken inställning anser ni att minister Ban Ki-Moon bör ha till de många kidnappnings- och mordförsöken och till de agenter, som sprider smitta och använder terror med hjälp av anställda vid MOFAT under vice minister Ban Ki-Moon för president Kim Dae-Jung, och till försöket att muta mig med pengar för att dölja terror och förbli tyst?

"President Kims 'Blue House' och utrikes- och handelsdepartementet föreslog många gånger ekonomisk ersättning för att dölja terror och försökte även erbjuda en kvinna som ersättning vid kyrkan."

Det gäller förstås att först rensa ut terrorhandlingarna. Att dölja terror är att samtycka till terror.

Söker fortfarande minister Ban Ki-Moon vid MOFAT tjänsten som generalsekreterare vid FN, som försöker uppnå mänskliga rättigheter och världsfred, samtidigt som han fortfarande döljer terrorhandlingar? Fred och mänskliga rättigheter utgör det yttersta målet som FN strävar efter. Anti-terrorpolicy för att skydda mänskliga rättigheter och fred har nyligen blivit en viktig uppgift. Om minister Ban Ki-Moon strävar efter mänskliga rättigheter och världsfred som Förenta Nationernas generalsekreterare, måste han först rensa ut terrorhandlingarna som han själv har kontroll över.

"Det yttersta ansvaret för diplomatin har presidenten och jag är ansvarig för att genomföra presidentens filosofi eller riktlinjer för diplomatin." Den 19 april, 2005, minister Ban Ki-Moon. Diplomatisk immunitet

Det yttersta ansvaret för förtryck av medborgare utomlands har presidenten. Utrikes- och handelsministern är ansvarig för genomförandet.

(Vill ni dö? - Framför president Rohs 'Blue House'. (4) - Såg vi det? Underrättelsetjänster ifrån andra länder är värre. 3 juli, 2005)

I ett tal till minne av 87:e årsdagen av Samil-rörelsen nämnde president Roh Moo-Hyun igen betydelsen av att klara ut den tidigare historien genom att säga: "Vi reder ut den tidigare historien nu för att klarlägga sanningen som en förutsättning för förlåtelse och försoning, lösa splittringen som härrörde från den tidigare historien och skapa ett nytt samhälle med förtroende och enighet." 3 april, 2006.

Och president Roh Moo-Hyun framför att de som är anställda för att dölja terror framför "Blue House" är specialkommandon. President Roh Moo-Hyun vägrar att rensa ut president Kims terrorhandlingar. Det stämmer inte med vad som lovats medborgarna.

Att anställa de där tjänstemännen, som använder narkotika för politiskt förtryck, är att rättfärdiga förtryck.

Att dölja president Kim Dae-Jungs aktiviteter genom att anställa en sådan grupp av terrorister i offentlig tjänst och att erkänna ambassadör Choi Dae-Hwas terroragent som en önskvärd civilanställd, är att rättfärdiga terrorism.

Om ni tycker att terror är fel, måste den korrigeras omedelbart. Ni måste montera ned den terrororganisation där MOFATs viceminister, ambassadör Choi är engagerad.

Att fortsätta att dölja terrorister är att samtycka till terrorism.

Om minister Ban Ki-Moon ber om ursäkt genom att säga "Jag är en professionell diplomat, utrikes- och handelsminister, jag arbetar bara på order av presidenten", ber han om ursäkt för varje handling som han utförde, eftersom det var en order. Att be om ursäkt för att han utfärdade en sådan orättvis order som biokemisk terror, eftersom det var en order ovan ifrån, är likvärdigt med att agera som de terrormedlemmar, som är finansiellt rika och som pläderar att det var för att överleva.

Minister Ban Ki-Moon har haft tillräckligt med tid att tänka och förbereda sig i flera år sedan 2000. Herr Ban Ki-Moon, det är en vacker handling att rensa ut den politiska gangsterorganisationen innan ni installeras som generalsekreterare i Förenta Nationerna, som syftar till fred och mänskliga rättigheter. Ett önskvärt beslut är att genomföra den utrensning av gangsterkultur, som president Roh Moo-Hyun bara talade om, och att bli en modell för världen. Terrorfrågor kan inte lösas med pengar och kvinnor.

Terrorhandlingar måste rensas ut.

Ambassadör Choi Dae-hwa, Att använda diplomater som terroragenter – Diplomatisk immunitet och privilegier.

(Bilden ovan är viceministern, ambassadör Choi Dae-hwa, som är en kollega till minister Ban Ki-Moon, vid en ceremoni hos Belgiens kung. Där fanns Chois underordnade vid ambassaden och Kim Jong-Gil, barberaren i fråga, och Park Young-Sam, m fl. Detta är den person som njöt av att hota mig vid kyrkan, till och med från tidigt 2000, och med ambassadtjänstemän vid sidan, såsom Nho Gil-Sang. Det var vid den tiden då president Kims terrororganisation talade högt om ersättning genom Kim Jong-Gil och Nho Gil-Sang m. fl., eftersom ett antal försök till kidnappning och mord redan hade misslyckats vid den tidpunkten. Särskilt före denna händelse erbjöd de vid flera tillfällen kompensation genom många personer. Och de försökte dölja terroraktiviteter genom lömska metoder. Denna terroraktivitet ägde rum internationellt i stor skala. Regeringen lät herr Lee, som brukade hjälpa herr Paid Well, delta i FN:s fredsbevarande operation och skickade honom utomlands. Det är en förvånande sak att låta en medlem av en bioterrororganisation delta i PKO (Peacekeeping Operation). Det är ingenting annat än att skapa en önskvärd mask. Herr Lee, som är medlem av en bioterrororganisation, utnämndes till chef för det koreanska militära medicinska hjälpteamet, vilket är en allvarlig utmaning mot frihet och mänskliga rättigheter. Att inte rensa ut sådana terroraktivister och att skydda dem kommer inte att glömmas bara för att minister Ban Ki-Moon blir generalsekreterare för FN. 18 september, 2000, Koekelberg.)

Lee, Seung-Sun, Att använda diplomater som terroragenter – Diplomatisk immunitet och privilegier.

(FN:s fredsbevarande operation med en medlem av DJ:s terroristgrupp: "Två år har gått sedan jag började arbeta i Bryssel, i Belgien, vilket kallas för Europas huvudstad eller Europas centrum. Under den tiden har jag såsom försvarets militära personal utfört många diplomatiska aktiviteter och gjort ansträngningar för att befrämja nationella intressen, men det finns en minnesvärd dag, som jag aldrig kommer att glömma." Militärattaché (2000), Republiken Koreas ambassad och beskickning. Överstelöjtnanten i armén, Lee, Seung-Sun - det var ansträngningarna att befrämja president Kims intressen att konspirera för att kidnappa och mörda sina egna medborgare, att utföra bioterrorism och att skapa politiska fångar!)

061126_28